Människan har alltid varit beroende av naturen för sin överlevnad. I den tidiga historien hann hon inte göra så stor skada på miljön eftersom man bodde kortare tider på en och samma plats. Människan flyttade hela tiden vidare ifrån de problem man skapade och några stora miljöproblem orsakades aldrig.

Redan på Aristoteles tid började man diskutera miljön, då utifrån ett filosofiskt perspektiv och Aristoteles hävdade att jorden var till för människan, att användas för hennes egna syften. Långt därefter kom den industriella revolutionen som en drivande motor för kommande tiders miljöproblem och de rationella förklaringarna om orsak och verkan därtill skulle komma långt senare.

Först på 60-talet började man diskutera miljöfrågor, då i maktens korridorer. Den lilla människan var fortfarande inte miljömedveten, man funderade inte så mycket på vad som var bra och inte bra för naturen, man brydde sig inte heller så mycket om var maten man ställde på bordet kom ifrån. Inte kunde väl den lilla människans val påverka hela jordens klimat?

Vad kan vi lära av historien? Genom att ta del av den kan vi åtminstone ta del av dess misstag och försöka förhindra att vi upprepar den. Vi behöver en hållbar utveckling och lära oss att bruka jordens resurser på ett sätt som är både hållbart och etiskt, det ligger i var mans hand.

Varför är det så viktigt? Varför skall vi bry oss? Ganska enkelt egentligen! Vi är beroende av den miljö vi vistas i och att ha kunskap om sin närmiljö borde vara lika självklart som kunskap om vad vi serverar på våra tallrikar. Till och med Aristoteles skulle ha förespråkat hållbar utveckling om han hade haft den blekaste aning om kommande tiders miljöproblem! 

Besök oss på Koberg Vilt redan till helgen, vi har kunskapen om vilt som hållbar naturresurs och vårt vilt behandlas med respekt och god etik, från jakt till konsument!

Välkomna till Gårdsbutiken!

Fredag 15.00-18.00

Lördag 10.00-14.00