Många Gårdsbutiker i Västra Götaland är öppna den här söndagen, så är Koberg Vilt!

Det är viktigt att lyfta fram den småskaliga lokala produktionen i närområdet. Kunderna är den viktigaste delen i kedjan och MATFEST är ett sätt att nå ut till dem och tala om var vi finns och vad vi har att erbjuda. Samtidigt som vi producenter knyter kontakter med varandra och delar erfarenheter och kunskap.

Vad är då närproducerat? och vad menas med småskalig produktion? Frågorna är givetvis många och ibland lite luddiga. Vid diskussioner framkommer många olika tolkningar och det finns inte en fastställd definition av närproducerat. När det gäller ”småskaligt” så är det en mindre produktion, oftast med egen gårdsbutik i anslutning för att där sälja produkterna direkt, med så få mellanhänder som möjligt. Genom att gynna den småskaliga produktionen håller vi vår landsbygd vid liv – en levande landsbygd borde vara en gemensam eftersträvan. Vi skapar arbetstillfällen, vilket är en förutsättning för att landsbygden inte skall dö ut. En död landsbygd är inget sunt samhälle! Vi behöver jordbruk och levande gårdar! Människor måste kunna bo på landet likväl som i staden.

Hur skall vi då förhålla oss till närproducerat? Först och främst bör vi eftersträva att köpa svenskt!  Om vi ser till hur vår konsumtion ser ut idag, där vi äter mat från alla jordens olika hörn, har vi ingen insyn i vilken väg vår mat tar runt jorden och vi känner inte till alla mellanhänder. Vår matkonsumtion har blivit global! Vi har gått från det småskaliga där det var vanligt med små butiker både på landsbygden och i staden, till en stor global marknad, nästan en masshysteri av mat som far kors och tvärs över vår jord. Tack och lov så börjar vi bryta den trenden och konsumenten börjar bli mer medveten och börjar ställa krav på den mat som skall ställas fram hemma på bordet.

Var klimatsmart – välj klimatsmart mat! Att vara klimatsmart är att göra ett medvetet val där valets syfte är att minska den negativa påfrestningen på miljön som håller på att förgifta vår jord!

Visste du till exempel genom att äta Vilt hjälper du till att minska växthusgaserna? Jo det är faktiskt så, att vilt släpper ut mindre växthusgaser än t.ex. kossorna! Frilevande vilt är också ett naturligare val, då viltet har fötts i det fria, ätit av vad skogen har att erbjuda och man behöver inte vara orolig för någon påverkan av antibiotika! Det frilevande viltet är och har länge varit en naturlig del i Kobergs ekosystem.

Koberg Vilt eftersträvar ”så naturligt det kan bli”, vilket innebär att konsumenten skall erbjudas kött av frilevande vilt som levt av det naturliga skafferiet i Kobergs skogar, djur som behandlats med respekt genom hela kedjan, från jakt till slakt, från slakt till konsumtion.

Var klimatsmart – välj kött från Koberg Vilt! Samtidigt får du ett mört och mineralrikt kött, så naturligt det kan bli!

 

Välkomna!

Lördag Gårdsbutiken öppen som vanligt mellan 10.00 -14.00

Om någon befinner sig i Göteborg på lördag så finns Koberg Vilt på Food Market (Magasinsgatan).

 

Söndag Gårdsbutiken öppen mellan 11.00 -16.00 (MATFEST)