Vem känner väl inte till Hälge? Sveriges kanske mest kända och smartaste älg. Han lyckas alltid lura jägarna och klarar sig alltid undan med livet i behåll. Men vad vet vi egentligen om livet för skogens verklige konung?

Till skillnad från hjorten som lever i flock så håller sig älgen oftast för sig själv. Älgen trivs i skogs- och våtmarker och är aktiv på dagarna. En vuxen älgtjur kan väga mer än 500 kg och mäta mer än 2 meter i mankhöjd, en bilists värsta mardröm! Men allt frilevande vilt bidrar också till bevarandet av både artrikedom och vårt kulturlandskap.

Visste ni att älgar kan simma? Det kan de och långa sträckor! Älgar kan dyka ner till fyra meters djup för att äta vattenväxter då de stannar under ytan flera minuter. En svensk älg simmade faktiskt hela två mil över Öresund, från Sverige till Danmark, där den sedan påbörjade ett nytt liv i den danska naturen. Danmarks egna älgar försvann redan på Stenåldern. Älgen döptes till Vilse! Tyvärr dödades Vilse av ett tåg bara några månader senare och så vitt man vet har ingen annan svensk älg lyckats ta sig i land i Danmark, men flera misslyckade försök har noterats.

Redan på stenåldern jagade man älg, speciellt i inlandet på vintrarna då man sökte nya boplatser när årstiderna växlade. Att älgen i vårt lands förhistoria förekom både som föda och i en religiös föreställningsvärld finns också bevis för i arkeologiska lämningar av stora jaktgropar och avbildningar i hällristningslokaler.

Det förekom älgjakt på Julius Caesars tid. I boken "De Bello Gallico" som Julius författade, beskriver han hur det gick till: eftersom älgen saknar leder i kroppen så kan djuret inte resa sig upp efter att ha fallit, vilket underlättade för jägarna. Han påstod också att älgarna hade speciella sovträd som de lutade sig emot för att sova om nätterna. Jägaren smög då om natten och gjorde ett stort jack i trädet och när älgen sedan lutande sig för att sova så föll älgen ihop och kunde inte resa sig. Det kan man kalla romersk älgjakt och är en av de första historiska skildringarna av hur en älgjakt kunde gå till.

Regler för jakträtt kan vi finna här hemma redan år 1220 i den äldre Västgötalagen där det tydligt står att ”den äger älg, som fäller den” men samtidigt förbjöds bönder att jaga älg och under lång tid kom jakten på högvilt att tillhöra kungen och adeln. Begränsade jaktmöjligheter och dödsstraff för olaga jakt gällde för de jordägande bönderna under långa perioder. Man inrättade s.k. Kronoparker och fredsmilar där endast kungen fick jaga. En fredsmil var ett område med en mils radie från en viss utgångspunkt.

Så vad gjorde bönderna? De hade ingen annan utväg än tjuvjakt och under följande århundranden minskade älgstammen drastiskt. Under 1800-talet var det jaktförbud på älg under en lång tid då man trodde att älgen skulle komma att utrotas. Mycket har förändrats sedan dess, nu har vi väldigt många älgar som gör stora skador på skog och mark samtidigt som de är orsaken till många trafikolyckor. Årlig avskjutning är nödvändig!

 I dag är älgjakten kontrollerad och inte som förr i tiden då jakten kunde vara riktigt grym och älgarna hetsades mot älggropar och älgspjut. År 1539 fridlyste kung Gustav Vasa bergen Hunneberg och Halleberg till att vara ett levande skafferi att nyttjas enbart av kungen. Sedan dess har Sveriges kung innehaft jakträtten på de två största bergen i Västra Götaland och år 1835 inledde kung Oskar II den första kungajakten och sedan dess har Sveriges konung jagat där. Den kungliga älgjakten börjar närma sig och älgarna med boning på Älgens berg får se upp! Älgen Åke på bilden kan dock vara lugn och tryggt, för han bor i Åsaka! ses spatsera omkring i trädgårdarna där så gott som varje dag.

 

 Koberg Vilt kan redan nu erbjuda älgdetaljer såsom entrecote, innanlår och rostbiff m.m. Gör en mustig höstgryta på älgkött eller prova Marias Carpaccio på Älgentrecote, smälter i munnen kan vi lova!

 Passa på att besöka vår Gårdsbutik redan nu på lördag!

Vi har också detaljstyckat av både hjort och vildsvin.

Välkomna!

 Lördag 10.00 – 14.00

OBS! Öppet Alla helgons dag!