Hjorten – ett djur med gamla anor. Inplanterad i vårt land eller inte, det kan diskuteras, men många är myterna om hjortar med guldhorn, med silverklövar, sittandes i livsträdets Yggdrasils krona där de hjälper till att forma världens floder – alla vet vi att floden är symbolen för livsgivande vatten. Ingen tvekan om att Hjorten deltog i vårt kretslopp redan i Asatron.

Har ni tänkt på att allting vi gör baseras på seder och traditioner? En blandning av gammal och nytt som ständigt skapar nya traditioner.

Påsken är något mer än Blåkulla och religiösa seder, det är också en tid på året då det är dags att duka fram en stor Påskbuffè. Att vägen till hjärtat går genom magen känner alla till, men känner alla till var maten de äter kommer ifrån? hur djuren har levt och dess väg till vår tallrik?

Ägget har sin givna plats på påskbordet och kommer alltid så att vara. Ägget symboliserar pånyttfödelse och det är ändå buskapet med störst mening under påsken. Allting börjar gro och spira i vår natur, livet vänder åter. Så låt oss inleda påsken med ett ägg och sedan en god hjortstek från Koberg Vilt.

 

Varför viltkött från Koberg Vilt?

Vi måste bli bättre på att kräva fakta och ställa krav för hur det vi äter har hamnar på tallriken. Det hjälper inte att bara säga att ”vi inte bör äta kött för djuren behandlas illa” eller att hävda ”att äta kött är inte bra ur miljöperspektiv” och därmed helt utesluta en köttkonsumtion.

Animism – är en gammal trosföreställning där varje plats, djur och växt har ett medvetande och känslor och kan kommunicera direkt med människor. Ett symbiosis i naturen som knappt existerar i dagens samhälle men inte ligger så långt ifrån vad vi bör eftersträva.

En jägare i det gamla jägarsamhället kunde be en hord hjortar offra sig och om jakten blev lyckad så kunde jägarna be hjortarna om förlåtelse och med största respekt tacka djurets andar. Kommunikationen skedde genom dans, sång och ceremonier.

Hela kedjan är viktig, från jakt till konsumtion. Att äta frilevande vilt, djur som levt på det skogarna har att erbjuda, blivit jagade med respekt och behandlade med respekt även efter jakten, i samtliga led från slakt till köttbiten vi skall konsumera är det vi bör eftersträva. Dagens jägare kanske inte tar till dans, i varje fall inte på Koberg, men ceremonier vid jakt är inte alls ovanliga.

Människan är en del av naturen och bör vara förvissad om sitt samspel med djur och natur. Viltvård handlar inte bara om att föda upp djur, viltvård är också att skapa förutsättningar för att de vilda frilevande djuren skall leva ett bra liv i skogarna och naturen. Än en gång är det ett samspel, mellan djur, natur och människa. Ett ekosystem – en näringskedja där Viltvård är ett sätt att med människohand hjälpa systemet på allra bästa sätt. 

Vårt syfte på Koberg Vilt är att ATT VERKA FÖR GOD ETIK  INOM DJUR- OCH LIVSMEDELSHÅLLNING och erbjuda det allra bästa viltköttet. Där jägare – djur – natur går hand i hand i ömsesidig respekt och skapar en balans i det stora kretsloppet.

Det är vårt arv – bli medveten nu!

Köp gärna ditt viltkött på Koberg Vilt och få historien från jakt till konsumtion på köpet!

 

Påskafton öppet i Gårdsbutiken 10.00 – 14.00

Vi erbjuder bl.a. hjortfilé och hjortstek till påskbordet

Vi bjuder givetvis på kaffe

VÄLKOMNA!