Nu har vi invigt vårt nya Viltslakteri  på Koberg och numera  slaktar vi och styckar själva.

Livsmedelssäkerhet är viktigt för oss! Därför använder vi oss utav en standardiserad arbetsmetod HACCP där vi försöker analysera och förebygga att eventuella faror uppstår i produktionen. Genom EKP - egenkontrollprogram och GHP - god hygien praxis, har vi fastställt de rutiner och den dokumentation som krävs för en säker produktion! Koberg Vilt är också IP-certifierade med Sigill, vilket betyder att vi valt att följa ännu hårdare kriterier för livsmedelssäkerhet utöver de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige.

När vi jagat och slaktat, hänger slaktkropparna i kylrummet och väntar på att en kontrollant från Livsmedelsverket kommer för att besiktiga djuren. Samtliga vilt besiktigas. Slaktkroppen får en stämpel när kontrollanten gett sitt godkännande och först då kan vi kan börja stycka. Oftast styckas hjortar först och vildsvin därefter. Detta för att vi skall hinna få svaren på de trikinprover vi skickat iväg till SVA. Trikinprover brukar tas direkt efter skottrensning och tas på samtliga vildsvin. Proven stoppas i separata påsar, numreras med slaktnummer och skickas iväg för provtagning.

När köttet styckas packas det direkt i vakuumpåsar, köttet märks med viltart, detalj, styckdatum, bäst före datum och infrysningsdatum. Köttet fryses in direkt för allra bästa kvalitet!

Vi vill att konsumenten skall känna trygghet!

 

Du kan redan nu boka din julskinka av vildsvin och snart kommer också möjlighet att beställa färdigpackade viltlådor.

Välkomna till våra butiker redan till helgen.